Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over recreatieve voorziening op het Voorland in Blaricum

Op 25 juni hebben de Statenleden Strens (D66), Cardol (GroenLinks) en Voskuil (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde Staten over mogelijke recreatieve voorzieningen op het strandje “Het Voorland” in Blaricum aan het Gooimeer.

Deze partijen zouden het onwenselijk vinden als er de komende 10 jaar in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in dit gebied een omvangrijke intensivering van de recreatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld door jaarrond i.p.v. dagrecreatie en forse bebouwing in een beschermd natuurgebied. Door de vragen te stellen hopen zij meer inzicht te verschaffen in de status van het proces en de vigerende regelgeving.

Op 10 september ontvingen we hierop antwoord. Lees de vragen en antwoorden van het college van GS hier.

 

Gepubliceerd op 27-06-2019 - Laatst gewijzigd op 17-09-2019