Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Uitnodiging programmabijeenkomst Water Natuurlijk HHNK

Op 15 maart 2023 zijn er naast de Provinciale Statenverkiezingen ook de Waterschapsverkiezingen. D66 doet zelf niet mee aan deze verkiezingen maar wij hebben wel warme banden met, de mede door Jan Terlouw opgerichte partij, Water Natuurlijk.

In Noord-Holland zijn er drie waterschappen aanwezig. Daarvan organiseert Water Natuurlijk HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op zaterdag 29 oktober een werksessie voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Water Natuurlijk nodigt D66 leden binnen het beheergebied van HHNK (boven het Noordzee Kanaal) hier van harte voor uit.

Wil jij jouw bijdage leveren aan het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk HHNK? Schroom dan niet om deel te nemen aan deze werksessie met als thema: De Schaarste van Zoet Water. De sessie wordt van 13.00 uur tot 15.00 uur gehouden in het bezoekerscentrum de Breek te Oosthuizen. Lees meer over de sessie in de uitnodiging.

Gepubliceerd op 20-10-2022 - Laatst gewijzigd op 20-10-2022