Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023

Onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur heeft de programmacommissie van mei tot oktober 2018 hard gewerkt aan een ambitieus en toekomstgericht verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 in Noord-Holland. Een programma, waarbij de gezonde leefomgeving centraal staat en wij de uitdagingen en opgaven leggen bij o.a. de energietransitie en het omvormen van onze lineaire naar een circulaire (regionale) economie.

Op de ARV op 24 november zijn er een aantal amendementen vastgesteld op dit concept. Deze zijn verwerkt en deze definitieve tekst van het verkiezingsprogramma “Bouwen aan de toekomst” kunt u hieronder als pdf downloaden.

Op dit moment wordt het programma verder bewerkt en voorzien van een voorwoord,
leeswijzer, programmasamenvatting, begrippenlijst en colofon. Het volledig vormgegeven
programma zal in de loop van januari 2019 beschikbaar komen.

De reglementaire procedure voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma is hieronder ook beschikbaar. De termijn voor het inzenden van amendementen is inmiddels verstreken.

Gepubliceerd op 06-11-2018 - Laatst gewijzigd op 21-12-2018