Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verzoek om steun voor amendementen of moties

Tijdens het komend landelijk congres zal gestemd worden over amendementen en moties betreffende het concept verkiezingsprogramma 2021.

Het Regiobestuur D66 Noord-Holland bood onze leden medio oktober de gelegenheid steun te vragen voor de amendementen en moties die tijdens het landelijk congres zullen worden behandeld. Er is 1 voorstel toegestuurd aan het regiobestuur. Het betref het volgende amendement.

  • een amendement op het hoofdstuk duurzame scheepvaart – zie bijgevoegde tekst met de motivatie
Gepubliceerd op 23-10-2020 - Laatst gewijzigd op 26-10-2020