Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Wat betekent afschaffen WGR plus-regio’s voor Noord-Holland?

Flip de Groot en Hein Struben hebben in december 2014 op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland namens de fractie van D66 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de consequenties van het afschaffen van de WGR plus-regio’s.

Gepubliceerd op 24-12-2014 - Laatst gewijzigd op 17-06-2019