Steun ons en help Nederland vooruit

Bescherm open ruimte: goed voor economie

Het buitengebied in de provincie moet je niet zomaar vrijgeven voor bedrijven. D66 is ervan overtuigd dat het beschermen van de open ruimte in Noord-Holland goed voor de economie is.

Ten eerste omdat er in de provincie Noord-Holland veel leegstaande bedrijventerreinen zijn. In de Kop van Noord-Holland staat bijvoorbeeld 11,8 procent leeg! Gemeenten beschikken over grote stukken grond waar geen vraag naar is. De provincie springt daarom in. In 2014 heeft Noord-Holland 9,6 miljoen euro geïnvesteerd in het revitaliseren van bedrijventerreinen, samen met ondernemers, gemeenten en andere partijen. Terreinen die anders zouden verloederen. Met het revitaliseren wordt ook direct werk gemaakt van de verduurzaming. Daarvoor stelde de provincie vorig jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar en dit geld is vooral gebruikt om samen met ondernemers energiezuinige maatregelen te nemen, zoals de aanleg van zonnepanelen, isolatie en oplaadpunten voor elektrische auto’s. D66 wil ook de komende jaren revitaliseren in plaats van de open ruimten klakkeloos ter beschikking te stellen. Binnen de grenzen van bedrijfsterreinen is vaak genoeg plek is voor bedrijfsuitbreidingen.

Ten tweede profiteert het bedrijfsleven juist van een mooi open landschap. Internationale experts op het gebied van het vestigingsklimaat roemen de kwaliteiten van een aantrekkelijke open ruimte. Het geeft Noord-Holland een unique sellingpoint. De bedrijven die zich daardoor vestigen bieden in Noord-Holland kansen voor de bouw, dienstverlening en toeleveranciers. Tevens wordt de basis gelegd voor beter onderwijs en onderzoek.

Ten derde is het uiteindelijk de agrarische sector die verliest als andere bedrijven meer ruimte krijgen om buiten bestaand bebouwd gebied te bouwen. Natuurlijk, de verkoper van de grond kan op een flinke som geld rekenen, maar agrarische grond in de gehele sector wordt schaarser en daarmee, duurder.  Kortom, D66 is van mening dat we zuinig moeten zijn op de open ruimte. De provincie heeft een belangrijke rol in het beschermen van het open landschap. Daar plukken ook ondernemers de vruchten van!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018