Steun ons en help Nederland vooruit

Bescherming van cultureel erfgoed

Cultureel- en cultuurgroen erfgoed voegen waarde toe aan de leefbaarheid en identiteit van Noord- Holland en weerspiegelt een belangrijk deel van de regionale geschiedenis. Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden, vindt D66 dat monumentaal erfgoed, dat een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van onze provincie voorrang krijgt. Als herbestemming de beste oplossing is om iets te behouden, staan wij hier positief tegenover, zolang het karakter van het erfgoed wordt gerespecteerd.D66 wil dat de provincie doorgaat met de opzet van een monumentenmonitor, waarmee meer transparantie ontstaat over aantallen, waarden en staat van onderhoud van monumenten. Met dat instrument kan de provincie haar toezichtstaken efficiënter uitvoeren en worden beleidskeuzes beter onderbouwd.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Monumenten, landschappen, buitenplaatsen en cultuurbiotopen zijn onderhouden
  • Een transparante monumentenmonitor
  • Voor het publiek toegankelijk cultureel en cultuurgroen erfgoed
  • Dat we onze verantwoordelijkheid blijven nemen voor de Stelling van Amsterdam

Laatst gewijzigd op 22 november 2018