Steun ons en help Nederland vooruit

Beter benutten economisch potentieel cultureel erfgoed

Extra werkgelegenheid door (economische) ontwikkeling cultureel erfgoed

Naast beschermen is de toegankelijkheid van cultureel en cultuurgroen erfgoed van groot belang. Meer economische activiteit is goed voor het behoud van het erfgoed en de werkgelegenheid. Vanzelfsprekend dienen deze activiteiten niet ten koste te gaan van de staat van het erfgoed of haar omgeving. Zo heeft de provincie Noord-Holland een speciale verantwoordelijkheid ten aanzien van het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. D66 wil dat de provincie vanuit de gedachte: ‘behoud door ontwikkeling’ forteigenaren blijft ondersteunen in hun zoektocht naar een verantwoorde (economische) ontwikkeling, zodat exploitanten met respect voor de cultuurhistorie ook de zorg voor beheer en onderhoud op zich kunnen nemen. Daarnaast vindt D66 het van belang dat voor de promotie van de Stelling van Amsterdam en de samenwerking met de andere UNESCO Werelderfgoederen in Nederland moet worden geïntensiveerd.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Kansen voor landwinkels, horeca en evenementen op cultureel erfgoed
  • Ondersteuning voor collectieve moes- en stadstuin initiatieven
  • Toegankelijk erfgoed via (mobiel) internet en toeristische (fiets- en kano)routes
  • Betere samenwerking met gemeenten en andere initiatiefnemers door aansturing van provincie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018