Steun ons en help Nederland vooruit

Betere inspraakmogelijkheden en participatie

D66 wil dat burgers op alle niveaus in een vroeg stadium worden betrokken bij besluitvorming en dat de mogelijkheid tot een correctief referendum bestaat.

De provincie moet dienstbaar en oprecht omgaan met klachten en vragen van mensen en bedrijven. Zij verdienen een snel en adequaat antwoord. De provincie moet zich blijvend kenmerken door een open, geïnteresseerde en proactieve houding.

Op het gebied van inspraak hecht D66 aan zorgvuldige procedures. Bij risicomanagement wordt voortaan in rapportages het risico ‘inspraak’ geschrapt. D66 vindt inspraak een belangrijk democratisch instrument waarbij meer burgers betrokken worden bij het beleid. In de volgende periode wordt gezocht naar uitbreiding van het instrumentarium voor inspraak en participatie via digitalisering. Ook wordt een vervolg gegeven aan de pilots om burgers serieus te betrekken bij het beleidsproces.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • De provincie die zich kenmerkt zich door een open en proactieve houding
  • Burger wordt nauw betrokken bij nieuw beleid 
  • Betere inspraakmogelijkheden en participatie door digitalisering

Laatst gewijzigd op 22 februari 2015