Steun ons en help Nederland vooruit

Circulaire economie is de toekomst

D66 wil de op fossiele brandstof gebaseerde economie transformeren tot een circulaire economie, waarbij alle materialen hergebruikt kunnen worden (ook wel cradle to cradle en de Grondstoffenrotonde genoemd). De provincie heeft een voorbeeldfunctie bij de inkoop van te verwerken afval, het stimuleren van innovatie en het aansturen van gemeenten. Dit laatste doet de provincie door kennis uit te wisselen met gemeenten. De provincie moet gemeenten ook houden aan hun toezichtstaak op het scheiden van bedrijfsafval. Zo verdient bijvoorbeeld de ‘uitwisselingspool’ meer steun. Daarin wisselen bedrijven afval onderling uit en zorgen ze samen voor hergebruik. De overstap naar een circulaire economie is een grote verandering voor bedrijven, maar biedt – met de juiste ondersteuning van de provincie – ook kansen voor economische ontwikkeling.

Ook moet de provincie er op toezien dat schadelijke afvalverbrandingscentrales geen langer leven krijgen door nieuwe investeringen.

In de voortrekkersrol van de provincie wordt het participatiefonds Duurzame Economie gebruikt om goede ideeën van organisaties (zoals gemeenten) financieel te ondersteunen. D66 wil dit fonds behouden.

De provincie richt een Duurzame Economie Monitor op om de duurzame economische transitie te meten. Jaarlijks wordt er gerapporteerd over de vorderingen. Ook gemeenten worden gestimuleerd om hun duurzame vorderingen te meten. Het monitoringmodel uit Haarlemmermeer dient daarbij voor ons als inspirerend voorbeeld.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Economische ontwikkeling door gestroomlijnde afvalverwerking
  • Inzicht in duurzame ontwikkeling via Provinciale Duurzame Economie Monitor
  • Beter scheiden en verwerken van afval door sturing provincie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018