Steun ons en help Nederland vooruit

Faunabeheer vs. plezierjacht

D66 zet zich in voor een fatsoenlijke manier met wild om te gaan en voor wild te zorgen. Wilde dieren kunnen echter overlast veroorzaken. Schadebestrijding is dan soms een noodzakelijk kwaad. Het monitoren van populatie-ontwikkelingen is daarbij essentieel om grootschalig ingrijpen in een later stadium zoveel mogelijk te voorkomen. Het doden van dieren in het kader van faunabeheer en schadebestrijding wordt tijdig ingezet, maar alleen in uiterste gevallen en pas nadat er naar alternatieven is gekeken. D66 is tegen het doden van dieren zonder nut en noodzaak – ook wel plezierjacht genoemd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018