Steun ons en help Nederland vooruit

Groen licht voor de fiets

D66 wil vooruit, ook als het gaat om de inrichting van ons land. Een nieuw evenwicht bij het inrichten van de omgeving met ruimte voor groei, zorg voor groen, een hoogwaardig openbaar vervoer en een gezonde en goed werkende woningmarkt. Fietsen, thuiswerken en buiten de spits reizen stimuleren we.

Notitie ‘Groen licht voor de fiets’ – Nu vooruit – D66

Een betere doorstroming helpt mensen de fiets te kiezen boven de auto. Daarbij is het wegnemen van knelpunten (bijvoorbeeld door de aanleg van fietstunnels, het verbeteren van fietspaden en het weghalen van onzinnige paaltjes) en het bouwen van goede fietsstallingen bij belangrijke verkeersknooppunten een prioriteit. Op provinciale wegen worden voor fietsers de verkeerslichten beter afgesteld. De provincie pakt de regie bij het beheer van doorgaande fietspaden en vindt dat er meer ruimte moet komen voor fietssnelwegen. Het toenemende aantal (oudere) mensen met elektrische fietsen heeft consequenties, we willen dat de provincie daar beter rekening mee houdt.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Hoogwaardig fietsnetwerk door Noord-Holland
  • Ontwikkeling van fietssnelwegen
  • Meer fietsenstallingen bij verkeersknooppunten
  • Verkeerslichten die sneller op groen gaan voor fietsers op provinciale wegen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018