Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatie, slimme en duurzame oplossingen

De provincie moet innovatieve projecten zoals nieuwe (openbaar) vervoersapps, nieuwe vervoersconcepten, verkeersmanagement, open source reisinformatie, solaroads en experimenten met zelfsturende auto’s ondersteunen. Pilots, zoals voor het vervoer op maat op Texel, worden wat ons betreft gestimuleerd. Over regels en voorschriften die deze ontwikkelingen in de weg staan, gaan we in discussie met het Rijk en waar mogelijk schrappen we die zelf. Het participatiefonds Duurzame Economie wordt gebruikt om duurzame en innovatieve projecten van particulieren te ondersteunen. Met deze aanpak werkt D66 aan het grote thema inclusieve, innoverende en veilige samenlevingen.

Kwaliteit van de leefomgeving verbeteren

De luchtkwaliteit kan verbeterd worden door een betere doorstroming op het wegennet, elektrisch rijden en schone bussen, zo vindt D66. De provincie moet in de afspraken met vervoerders scherpe eisen stellen aan de uitstoot en de geluidsproductie. Geluiddempend asfalt, bosschages of geluidsschermen helpen de leefomgeving sterk te verbeteren. Vrachtverkeer moet uit woongebieden worden geweerd. De provincie ondersteunt de gemeenten hierbij en neemt het voortouw om met de vervoerssector handhaafbare afspraken te maken over het terugdringen van de overlast van vrachtverkeer.

Duurzame mobiliteit

Bij mobiliteit hoort ook het oplossen van enkele knelpunten en ontbrekende schakels in de regionale bereikbaarheid, zoals de verbinding A8-A9, betere Openbaar Vervoer-voorzieningen en een volwaardige plaats voor de fiets. Bij knooppunten en provinciale gebouwen moeten we zorgen voor voldoende oplaadplekken voor fietsen, auto’s en scooters. Hier kan de provincie een stimulerende rol in spelen. In dunbevolkte gebieden moet dat ook haalbaar zijn door de ontwikkeling van onbemande uitgiftepunten. Projecten zoals zonne-energie in het wegdek (en slimme lantaarnpalen, bushokjes en verkeerlichtinstallaties, zijn stappen in de goede richting en verdienen navolging.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 

  • Nieuwe (openbaar) vervoers apps, open source reisinformatie, solaroads, experimenten met zelfsturende auto’s

  • Innovaties stimuleren, zoals zonne-energie in wegdek, slimme lantaarnpalen, bushokjes en verkeerslichten

  • Ondersteuning van innovatieve ideeën uit participatiefonds Duurzame Economie

  • Ruimte voor pilots als Vervoer op maat op Texel en deze bij succes uitbreiden 

  • Geluiddempend asfalt, bosschages of geluidsschermen verbeteren de leefomgeving

  • Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, auto’s en scooters

Laatst gewijzigd op 22 november 2018