Steun ons en help Nederland vooruit

De internetsamenleving

Big data en veiligheid

Er ligt een uitdaging om in samenwerking met gemeenten te onderzoeken hoe uitwisseling van provinciale (big) data met die van de gemeenten gestandaardiseerd kan plaatsvinden en hoe deze gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld aan de samenleving.

Het informatiseringsbeleid van de provincie wordt – daar waar het bestuurlijk relevante aspecten betreft – met de Staten besproken. D66 wil scherp toezicht houden op privacybeleid, cybersecurity, datalekken en veiligheid van geautomatiseerde systemen in provinciaal bezit, zoals bij belangrijke infrastructuur van sluizen, bruggen, waterzuiveringsinstallaties en drinkwaterbedrijven.

Digitale bereikbaarheid en communicatie

In de buitengebieden, voornamelijk in Noord-Holland Noord, zijn nog veel bedrijven en inwoners digitaal slecht of niet ontsloten. Ondernemers in onder andere de greenports en de recreatiesector zoeken samenwerking met de provincie en gemeenten om aangesloten te raken op de digitale snelweg. De komende periode dienen deze witte vlekken te worden ingevuld. De rol van provincie en gemeenten is om te zorgen voor draagvlak onder inwoners en bedrijven en het verleiden van private partijen om te investeren in het digitale netwerk.

De provincie zal in haar eigen communicatie niet alleen naar inwoners zenden, maar ook proberen om in haar digitale communicatie interactief met de burger in gesprek te gaan. D66 wil zo veel mogelijk provinciale diensten 24/7 online beschikbaar stellen.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019