Steun ons en help Nederland vooruit

Meer banen

D66 wil vooruit met ons land. Ruim 600.000 mensen zitten zonder baan. De belastingen zijn in twintig jaar niet zo hoog geweest. De scholen van onze kinderen moeten beter. Stilzitten is geen optie. D66 maakt werk van meer banen, minder lasten en beter onderwijs.

Investeren in Nederland

Provincies moeten aan de slag om Nederland duurzaam te versterken. Er ligt veel geld op de plank. D66 wil in Noord-Holland sneller investeren. In de regionale economie, in nieuwe groei en banen en in natuur en cultuur in uw omgeving. Zo zet d66 in Noord-Holland in op:

  • Krachtige steden, leefbare dorpen en een prachtig buitengebied;
  • Betere aansluiting van onderwijs op regionale bedrijvigheid voor meer banen dichtbij;
  • Innovatieve, duurzame energieprojecten samen met gemeenten, bewoners en bedrijven;
  • Slimme oplossingen voor mobiliteit en doorstroming, in plaats van meer asfalt;
  • Versterking van natuurgebieden en bescherming van het open landschap.

Arbeidsmarkt

De werkloosheidscijfers in Noord-Holland blijven een punt van aandacht. De provincie heeft een taak om weer ruimte te bieden aan de verschillende sectoren om groei tot stand te brengen. Daarbij is het cruciaal dat een goed vestigingsklimaat gewaarborgd is. Tevens moeten goede vervoersvoorzieningen zorgen voor een goed woon- en werkverkeer.

D66 wil dat de provincie meer doet om het onderwijs af te stemmen op de economische structuur. Daarom wil D66 dat de provincie mbo- en hbo-scholen en bedrijven bij elkaar brengt om af te stemmen wat het bedrijfsleven verwacht van scholen (welke vaardigheden), en andersom (bijvoorbeeld stages en banenkansen).

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Wie duurzaam wil innoveren, krijgt daarvoor de ruimte
  • Betere kansen op werk voor schoolverlaters
  • Beter opgeleid personeel voor het bedrijfsleven

Laatst gewijzigd op 22 november 2018