Steun ons en help Nederland vooruit

Naar een groene en circulaire economie

D66 zet in op groene groei voor een circulaire economie. Dit vraagt om investeringen op het gebied van hernieuwbare energie en hergebruik van grondstoffen. Dat biedt grote economische kansen in termen van werkgelegenheid en behoud en ontstaan van nieuwe bedrijvigheid.

Veel van onze visie op de transitie naar een groene economie is reeds beschreven in hoofdstuk drie. Bij ontwikkelingen op het gebied van windenergie, zonne-energie, biomassa, energiebesparing en de transitie naar een circulaire economie legt D66 altijd de link met de economische mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is de Grondstoffenrotonde. De afgelopen periode is het D66 gelukt om de Grondstoffenrotonde onderdeel te laten worden van het provinciaal beleid. In de komende jaren krijgen bedrijven daarom de stimulans om halfproducten, componenten of zelfs volwaardige producten te maken van opnieuw gebruikte grondstoffen.

De inzet op verduurzaming van de energievoorziening en hergebruik van grondstoffen biedt tal van kansen voor vele andere sectoren. Denk daarbij aan de volgende zaken die D66 wil stimuleren:

  • De havens in het Noordzeekanaalgebied als ontwikkellocatie voor windparken op zee en overslag en verwerkingslocatie van biomassa.
  • De haven en luchthaven van Den Helder als onderhoudslocatie voor windparken op zee.
  • Versterking van de bouwsector door inzet op verduurzaming van de bestaande bouw en innovatieve nieuwe bouwprojecten.
  • Innovaties in de maakindustrie en chemie door hergebruik van grondstoffen
Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Een transitie naar een groene circulaire economie
  • Meer bedrijvigheid in zee- en binnenhavens
  • Een duurzamere bedrijvigheid in sectoren als de bouw- en maakindustrie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018