Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar vervoer

Alleen met goede verbindingen en samenwerking tussen steden kunnen we meedingen met concurrerende Europese steden. De zorg voor openbaar vervoer, provinciale wegen, vaarwegen en fietspaden is een kerntaak van de provincie. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in wegen, maar fors bezuinigd op openbaar vervoer. D66 zet primair in op innovatie en slimmere oplossingen. Meer asfalt is dus niet altijd de oplossing.

De ingezette lijn op openbaar vervoer wordt doorgezet

Het R-Net en Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV) lijnen zijn de afgelopen periode al flink uitgebreid. Drukke knooppunten en economische centra worden zo goed ontsloten. Doordat meer mensen in de buurt van knooppunten wonen en werken, maken zij steeds meer gebruik van Openbaar Vervoer. Ondanks de hoge investeringskosten voor een HOV lijn is de lijn door de toename van reizigers rendabel.

D66 wil het proces van planvorming, inspraak en communicatie met mensen over het Openbaar Vervoer verder verbeteren. Bij tracékeuze en de aanleg van HOV-lijnen wordt ook rekening gehouden met de mogelijke ombouw naar lightrail verbindingen.

Maatwerk voor aanvullend openbaar vervoer

Maatwerkoplossingen zijn nodig om de hele provincie bereikbaar te houden. Extra aandacht is er voor de bereikbaarheid van scholen – met name vanuit het landelijke gebied. Ook buurtbussen en personenvervoer over water verdienen meer aandacht en geld. Door de aanbesteding van openbaar vervoer flexibeler te maken, kan dit worden bereikt. Daarbij staan duurzame oplossingen bij toekomstige aanbestedingen voorop. D66 stimuleert maatwerk ook door aansluitingen tussen trein en bus te verbeteren en goed nachtelijk Openbaar Vervoer bij grote steden te regelen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Frequent en betrouwbaar Openbaar Vervoer in de hele provincie
  • Een uitgebreid nachtnetwerk bij grote steden
  • Meer personenvervoer over water
  • Betere bereikbaarheid scholen in het landelijk gebied met openbaar vervoer
  • Betrouwbare buurtbussen

Projecten

  • Dat de provincie met de betrokken gemeenten onderzoekt of verlenging van de Noord/Zuid-lijn naar Schiphol, Amstelveen en/of Zaanstad mogelijk is.
  • Het R-Net en de HOV-lijnen in de provincie waar mogelijk uitbouwen. Dit in betere afstemming met de gemeenten. Doortrekken van de komende HOV-lijn ‘t Gooi naar Almere is noodzakelijk. Evenals een HOV-verbinding langs de A9 (traject Haarlem-Schiphol) en naar station Hillegom.
  • Dat de provincie het initiatief neemt voor integrale oplossingen rond knooppunten en voor de spoorzones in Noord-Holland, zoals in ’t Gooi en de lijn Castricum – Heiloo.
  • Voor de Duinpolderweg moet bezien worden of het meelopen van een OV verbinding mogelijk is.
  • Een verbetering van de verbinding vanuit de regio Haarlem naar het strand van Zandvoort. Dit kan door het bestaande spoor Haarlem-Zandvoort te gebruiken voor lightrail – een spoorvervoersysteem dan sneller is dan een tram en lichter en goedkoper dan een trein. We willen dat de provincie onderzoekt of het opnieuw openstellen van het station Bennebroek/Vogelenzang tot verbetering kan leiden. De treinverbinding Haarlem-Bloemendaal-Santpoort-Driehuis-Beverwijk kan wat ons betreft op het bestaand spoor worden omgezet naar lightrail.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018