Steun ons en help Nederland vooruit

Provinciale regie op Schiphol

Schiphol is van grote betekenis voor de economische kracht van Noord-Holland. Tegelijkertijd levert de luchtvaart hinder op voor omwonenden. Alle ontwikkelingen rondom de luchthaven moeten dan ook inzichtelijk gemaakt worden voor iedereen. We zijn positief over de nieuwe Omgevingsraad Schiphol. De provincie moet de omwonenden van Schiphol helpen zich te organiseren. D66 steunt de versterking van de luchthaven. Tegelijkertijd willen we de hinder inperken door bestaande afspraken (maximaal 510.000 vliegbewegingen) na te komen en de beoogde overloop naar Lelystad en Eindhoven. D66 wil geen extra start- en landingsbaan voor Schiphol.

De provincie heeft in grote mate de regie op Schiphol. De Rijksoverheid heeft de ruimtelijke taken naar de provincies gedecentraliseerd. Toch blijft er Rijksbeleid bestaan dat deze bevoegdheid inperkt. Zelfs binnen het bestaande bebouwde gebied gelden diverse beperkingen, ondanks dat de veiligheid niet in het geding is. Transformatie van in onbruik geraakte kantoren en industrie- en haventerreinen wordt hierdoor bemoeilijkt. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseerde om de Rijksbemoeienis te beperken tot een zone direct om de luchthaven waar veiligheid in het geding is (op de grond en in de lucht). D66 is het daarmee eens.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018