Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor innovatie

D66 wil ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, zeker de innovatieve en duurzame ondernemers. Dat betekent ook dat er voldoende fysieke ruimte beschikbaar moet zijn. De provincie moet daarvoor zorgen door bijvoorbeeld verouderde bedrijventerreinen te laten opknappen of leegstaande panden makkelijker te laten ombouwen, voordat ze nieuwe bedrijventerreinen uitgeeft. Zo geven we voldoende ruimte maar houden we ook onze provincie groen.

Arbeidsmarkt

De werkloosheidscijfers in Noord-Holland blijven een punt van aandacht. De provincie heeft een taak om weer ruimte te bieden aan de verschillende sectoren om groei tot stand te brengen. Daarbij is het cruciaal dat een goed vestigingsklimaat gewaarborgd is. Tevens moeten goede vervoersvoorzieningen zorgen voor een goed woon- en werkverkeer.

D66 wil dat de provincie meer doet om het onderwijs af te stemmen op de economische structuur. Daarom wil D66 dat de provincie mbo- en hbo-scholen en bedrijven bij elkaar brengt om af te stemmen wat het bedrijfsleven verwacht van scholen (welke vaardigheden), en andersom (bijvoorbeeld stages en banenkansen).

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Wie duurzaam wil innoveren, krijgt daarvoor de ruimte
  • Betere kansen op werk voor schoolverlaters
  • Beter opgeleid personeel voor het bedrijfsleven

Laatst gewijzigd op 22 februari 2015