Steun ons en help Nederland vooruit

Samenhang versterken

Een efficiënt vervoersysteem is afgestemd op waar we wonen, werken en recreëren. D66 bepleit een omgevingsplan, waardoor de ontwikkelingen beter op elkaar worden afgestemd. Door regelmatig dit Provinciaal Plan te actualiseren, wordt duidelijkheid gecreëerd voor gemeenten en de omliggende provincies. Noord-Holland neemt als regisseur het voortouw, geeft overzicht en bewaakt het evenwicht tussen de diverse belangen. Drukke gebieden rondom knooppunten waar trein, HOV en regionaal busvervoer samenkomen, moeten worden aangepakt om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. De provincie heeft niet alleen een verantwoordelijkheid bij de eigen infrastructuur, maar zal ook als het aan D66 ligt het initiatief moeten nemen om met gemeenten, het Rijk, ProRail en NS integrale oplossingen voor de verbindingen tussen trein en bus te realiseren. Bijvoorbeeld voor onze ouderen is het belangrijk dat ze mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Een goed netwerk van openbaar vervoer speelt daar een grote rol in.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Beter verkeer en vervoer door afstemming infrastructuur, ruimte en transport in integrale provinciale omgevingsvisie
  • Betere afstemming tussen trein en busvervoer
  • Innovatie en slimme vervoersoplossingen
  • Meer asfalt alleen als uiterste oplossing 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018