Steun ons en help Nederland vooruit

Groener Schiphol

De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor regionale luchthavens en een regierol rond de nationale luchthaven Schiphol. De provincie moet een stevigere rol pakken in de coördinatie van participatie bij het omgevingsbeleid, in afstemming met de rol en taakopvatting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. D66 wil dat Schiphol zich meer gaat ontwikkelen tot een multimodaal vervoersknooppunt, waarbij snelle treinen op termijn continentale vluchten voor de korte afstand gaan vervangen.

Schiphol verbindt een groot aantal economische clusters en biedt werkgelegenheid aan mensen met  verschillende opleidingsniveaus. Het is daarom van groot belang dat Schiphol zich kan blijven ontwikkelen en aanpassen als mainport. Wel zal bij groei of aanpassingen meer dan in het verleden voortdurend gezocht moeten worden naar het optimale resultaat tussen de economische toegevoegde waarde versus de maatschappelijke kosten voor de samenleving. Het streven naar meer is geen vanzelfsprekendheid. Bij de groei van goedkope vakantievluchten kunnen bijvoorbeeld vraagtekens geplaatst worden in het kader van een duurzame en gezonde samenleving. Schiphol zal keuzes moeten maken binnen de huidige milieucontouren. De luchtvaart heeft immers grote impact op de leefbaarheid op de grond en is op korte termijn qua CO2-uitstoot en geluidsoverlast moeilijk te verduurzamen. Desondanks zetten we in op maatregelen en initiatieven om geluidsoverlast te verminderen, zoals het gebruik van nieuwe technieken, het aanpassen van de landingssnelheid en het optimaliseren van aanvliegroutes.

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor good governance. Cijfers moeten duidelijker en controleerbaar worden om het gesprek te kunnen voeren, te komen tot transparante besluitvorming en daarmee tot maatschappelijk draagvlak voor toekomstige ontwikkelingen.

Met de mainport Schiphol, maar ook met de havens in de IJmond en Amsterdam en de greenports in Aalsmeer en Noord-Holland Noord is de provincie sterk afhankelijk van logistiek en goederenstromen. Door in te zetten op groei van vrachtvluchten kunnen we een bijdrage leveren aan kansen voor de Nederlandse ondernemers (logistieke activiteiten van productie- en handelsbedrijven) en de werkgelegenheid in de provincie Noord-Holland. Overigens zal het spoor daarbij zeker ook een rol spelen.

Bij de groeidiscussie zullen ook de ontwikkeling van vliegveld Lelystad, de herverdeling van het luchtruim (verwacht na 2023), de mogelijkheden tot verduurzaming van de luchtvaart en het eventueel beprijzen van de luchtvaart bepalende factoren zijn.

D66 wil het percentage van mensen dat gebruik maakt van openbaar vervoer van en naar de luchthaven de komende jaren vergroten van nu 42% naar 60%. De trein is een serieus alternatief voor korte vluchten binnen Europa. Hiervoor moet wel het serviceniveau van de spoorwegen worden verhoogd naar dat wat men gewend is van vliegtuigmaatschappijen. Station Schiphol kampt met ruimtegebrek. Daarom moet er slimmer worden gekeken naar het betrekken van de stations Hoofddorp en Amsterdam Zuid, op de Zuidas. Daarnaast wil D66 onderzoeken of het bovengronds doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol kan helpen om de vervoersdruk op en rond de luchthaven te verminderen. Ook willen we kijken of trajecten kunnen worden omgebouwd naar tramlijn.

D66 wil voor Schiphol

  • de afspraken met bewoners over de groei van Schiphol handhaven.
  • tot 2021 geen vluchten erbij.
  • alleen groei van het aantal vluchten wanneer het vliegen rond Schiphol tegelijkertijd schoner en stiller wordt.
  • de luchtvaart vergroenen: meer elektrisch en stillere en schonere motoren.
  • een beperkt aantal landingsbanen tegelijk gebruiken.
  • de afspraken van de Alderstafel maximaal 29.000 nachtvluchten strikt handhaven.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019