Steun ons en help Nederland vooruit

Toekomstbestendig middenbestuur

Het afnemende vertrouwen in de overheid – waaronder de provincie – willen wij tegengaan. Daarvoor zijn in eerste instantie de politici en bestuurders zelf verantwoordelijk. D66 wil een bestuursstijl die vertrouwt op de eigen kracht van mensen en het algemeen belang boven het eigen belang stelt. Het bestuur moet betrokkenheid tonen, openheid betrachten en beschikken over empatisch vermogen.

Toekomstbestendig middenbestuur

Nederland kent veel bestuurlijke drukte. Dat kan en moet slagvaardiger. Daarom wil D66 een herbezinning op het middenbestuur van provincies en waterschappen, zodat effectief en efficiënt kan worden bestuurd. D66 wil provincies via een daarop gericht plan opschalen. Provincies concentreren zich op terreinen die de gemeentegrenzen overstijgen: ruimtelijke ordening, water, wonen, milieu, economie, cultuurhistorie en verkeer- en vervoer. Daarnaast vindt D66 dat bij gebrek aan bestuurskracht, de provincie moet aansturen op fusies van kleine gemeenten.

Europa

D66 spant zich in voor eenduidige, maar wel effectieve en uitvoerbare Europese plannen. Daarom doen wij mee met Europese programma’s. Daarvoor blijven wij inzetten op lobbyactiviteiten in Brussel.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Provinciale opschaling bij een goed voorliggend plan
  • Ondersteuning van fusies tussen kleine gemeenten
  • Open en betrokken bestuur van de provincie

Laatst gewijzigd op 22 februari 2015