Steun ons en help Nederland vooruit

Topsector agribusiness

Agrarische sector

In Noord-Holland draagt de agrarische sector sterk bij aan de succesvolle export. De sector beschikt over innovatieve wereldspelers die op een duurzame manier moeten kunnen innoveren om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken als gezondheid en voedselzekerheid. Aan intensieve veehouderijen stelt D66 strenge voorwaarden. Het gaat ons om de verbetering van het milieu, dierenwelzijn, en de ruimtelijke kwaliteit die het bedrijf met zich meebrengt, als die verbeteringen er niet zijn wil D66 geen toestemming voor de uitbreiding geven.

Biologische landbouw

Er liggen veel kansen op meer biologische landbouw. D66 streeft naar een percentage duurzame landbouw van minimaal 10% in 2018. Het goed functionerende instrumentarium van overbruggingsfinanciering is weer nodig. D66 ziet een ontwikkeling van veel meer duurzame landbouw die (nog) niet het kenmerk “biologisch” kan hebben, maar wel een stap in de goede richting is. De provincie stimuleert die stap.

Ruimte voor agrariërs

Agrarische ondernemers moeten de ruimte krijgen. Wel moeten hun activiteiten passen bij het karakter van het gebied waar ze plaatsvinden, zeker in bijzondere natuurgebieden en kleinschalige landschappen.

D66 is terughoudend bij het vergroten van bouwkavels. De algemeen planologische benadering, zoals beschreven in hoofdstuk 1, wordt ook hier gehanteerd.

D66 ziet graag dat boeren overschakelen op biologische landbouw en aquacultuur met name in veengebieden, dat ze hun energie duurzaam opwekken door middel van biovergisting, zonneakkers of windenergie. Aanvullende activiteiten binnen de bouwkavels en bij hun agrarische onderneming zoals ombouwen tot boerderijwinkels moet mogelijk zijn.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Meer duurzame en biologische productie 
  • Dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke kwaliteit verbeteren
  • Ruimte en ondersteuning voor innovatieve agrarische projecten
  • Meer banen voor hoogopgeleiden in de agrarische sector
  • Geen vergroting van agrarische percelen in kleinschalige landschappen (Bijv. Laag Holland)

Laatst gewijzigd op 22 februari 2015