Steun ons en help Nederland vooruit

Topsector toerisme

Toerisme

De komende jaren liggen er vele kansen op het gebied van toerisme en recreatie. Kansen op banen, kansen op versterking van het vestigingsklimaat, kansen op behoud van voorzieningen, kansen voor kruisbestuiving met andere sectoren en kansen op slimme combinaties met natuur en waterbeheer. D66 wil deze kansen pakken. Dat vraagt om een provincie die ruimte biedt voor ontwikkeling met oog voor het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten die de basis vormen van ons toeristisch-recreatieve product.

Vrije tijd als bron van werk

Wereldwijd groeit de vrijetijdseconomie. Het aantal binnenlandse – en buitenlandse toeristen neemt toe Deze groei biedt kansen op werk voor lager opgeleiden. Dat is belangrijk, omdat die banen in andere sectoren juist verdwijnen Daar komt bij dat banen in de vrijetijdssector niet te verplaatsen zijn naar lage lonenlanden. D66 wil daarom de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid in de vrijetijdseconomie stimuleren.

Versterken van het toerisme draagt bovendien bij aan de internationale concurrentiepositie en helpt zo ook bij het aantrekken van kenniswerkers voor andere innovatieve sectoren.

De provincie bevordert het toerisme aan de aanbodkant door versterking van de identiteit van (kust)plaatsen, investeringen in recreatiegebieden, natuur en monumenten. Door promotieactiviteiten wordt de toerist gebracht naar wat de provincie ook buiten Amsterdam te bieden heeft.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Meer banen in de toeristische sector
  • Een aantrekkelijke woonomgeving door investeringen in het toeristisch landschap

Laatst gewijzigd op 22 november 2018