Steun ons en help Nederland vooruit

Water, groen, landschap en cultuur zijn economische dragers

Water, groen en cultuur kennen allen een economische component die in het provinciale beleid naar voren moet komen en benut moet worden. D66 wil dat het programma Water als Economische Drager voortgezet wordt. De economische en toeristische potentie van de vele waterwegen in Noord-Holland moet volgens een helder plan worden benut.

Het openstellen van natuurgebieden levert ook kansen op voor werkgelegenheid en op het betaalbaar houden van natuurbeheer. Op het gebied van natuurbeheer moet de Provincie inzetten op combinaties met de agrarische sector.

Noord-Holland kent een grote hoeveelheid cultuurhistorische landschappen en objecten. D66 ziet deze niet als “te conserveren museumstukken” die louter geld kosten, maar als een verrijking van het Noord-Hollandse landschap met grote waarde voor de ruimtelijke kwaliteit en zet in op het benutten van het toeristisch potentieel en de waarde voor het woon- en vestigingsklimaat in Noord- Holland.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Altijd oog voor de economische component bij vraagstukken over water, landschap en cultuur
  • Meer mogelijkheden voor waterrecreatie
  • Meer mogelijkheden voor recreatie in natuurgebieden

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018