Steun ons en help Nederland vooruit

Winkelvoorzieningen regisseren

Tot 2020 neemt het aantal winkels flink af en komen bestaande winkelgebieden verder onder druk.

Voor de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale economie zijn winkelvoorzieningen van groot belang. Daarom is regionale afstemming nodig om te zorgen dat er sterke bereikbare kernwinkelgebieden overblijven en leegstand wordt voorkomen. De Provincie moet zich blijven inspannen dat gemeenten hier regionale afspraken over maken.

D66 staat sceptisch tegenover weidewinkels, outletcentra en verkooppunten die gelinkt zijn aan webverkoop buiten winkelgebieden. Zij ondermijnen de vitaliteit van stadscentra, stimuleren automobiliteit (en daarmee congestie en vervuiling), verkleinen de landschappelijke kwaliteit en maken basisvoorzieningen voor minder draagkrachtigen moeilijker bereikbaar. ́Nee, tenzij ́ geldt hier wat D66 betreft voor nieuwe detailhandelsvoorzieningen buiten de bestaande centra. Alleen als het iets toevoegt, stemmen wij in.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018