Steun ons en help Nederland vooruit

Gepubliceerde standpunten t.b.v. Kieskompas buiten verkiezingsprogramma

21. Om natuurgebieden in hun oorspronkelijke vorm te herstellen, mogen bomen gekapt worden

D66 is het hier HELEMAAL MEE EENS. Ter bescherming van weidvogelleefgebied moet het mogelijk zijn opkomende bossages en bomen te kappen, want daar kunnen roofvogels en vossen schuilen. Als heide-biotoop wilt herstellen, moeten bomen weg gehaald kunnen worden om heide te kunnen laten groeien. Dit is goed voor de biodiversiteit.

30. Om de treinverbinding te verbeteren, moet de provincie investeren in een dubbel treinspoor tussen Den Helder en Schagen

D66 is het hier NIET MEE EENS. D66 vindt dat dit een taak is van het Rijk, ProRail en de NS. De provincie moet zich primair focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. De provincie kan zo nodig wel lobbyen hiervoor, maar eerst moet uitgezocht worden of een dubbeltreinspoor meer vervoerswaarde creëert.

33. De provincie moet een vaarroute instellen door de Loenderveense Plas, ook al zorgt dat voor overlast

D66 is het hier NIET MEE EENS. Wel of geen vaarroute door de Loenderveense Plas is onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Er loopt op dit moment een MER-procedure (notitie reikwijdte en detailniveau wordt nu besproken in raad Wijdemeren). Opdracht is om een verbinding te maken tussen het Hilversumse kanaal en de Loosdrechtse Plassen om kortere vaarrondjes te kunnen maken. In de MER-procedure worden de verschillende verbindingsmogelijkheden verkend en van een advies voorzien. Hier zit spanning tussen bewoners, natuurorganisaties en recreatiesector.  Meer over de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen via deze link.

41. Heiloo moet een afslag op de A9 krijgen ook al zorgt dit voor extra verkeer in de gemeente

D66 is het hier NIET MEE EENS. De Provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar aan de totstandkoming van een aansluiting op de A9 bij Heiloo. Door deze aansluiting blijft de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid voor particulieren en bedrijven gewaarborgd, zowel op de A9 als op de lokale wegen in de dorpen. Het project Aansluiting A9 moet nu nog wachten op de uitspraak van de Raad van State over de ingediende beroepen op de bestemmingsplannen. D66 wacht die uitspraak af. Over het algemeen ziet D66 na het oplossen van een aantal knelpunten – zoals de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en de leefbaarheidsproblematiek in Krommenie-Assendelft (zie hierna) – geen noodzaak voor de aanleg van nieuwe wegen of verbindingen in Noord-Holland. Door smart mobility wordt het autoverkeer effectiever en wordt reistijd gewonnen.

42.  Om de doorstroming te verbeteren, moet de provincie geld investeren in de herinrichting van de N250 naar de TESO-terminal in Den Helder

D66 is het hier MEE EENS. In principe is D66 hier voor, er vanuit gaande dat herinrichting helpt en dat daarmee een verkeersknelpunt in Den Helder richting de boot wordt opgelost. D66 wacht daarover de studies af.

45. Om de doorstroming in de regio te verbeteren, moet de provincie geld vrijmaken voor een tunnel onder het Spaarne

D66 is het hier NIET MEE EENS.

47. De provincie moet het werk aan de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar versnellen, ook al zorgt dat tijdelijk voor meer hinder

D66 is het hier NIET MEE EENS. Het werk aan deze brug gaat al zo snel als technisch mogelijk is. D66 ziet geen mogelijkheden om vanuit de provincie dit proces te versnellen.

50. Amsterdam moet een extra tunnel onder het IJ bouwen in plaats van een brug

D66 is het hier MEE EENS. D66 vindt dat de gemeente Amsterdam hier over gaat, en niet de provincie. De provincie kan Amsterdam niet verplichten tot het aanleggen van een extra tunnel. Een tunnel lijkt D66 echter wel de beste mogelijkheid, aangezien een brug ongewenst is vanuit het oogpunt van nautische veiligheid. Er gaan ook geluiden op om 1 van de tunnelbuizen van de IJtunnel te benutten voor langzaam verkeer. In dat geval hoeft er geen extra tunnel te komen.

51. – De Passengers Terminal voor cruiseschepen uit Amsterdam moet verplaatst worden naar het Noordzeekanaal in plaats van aan het IJ

D66 is het hier NIET MEE EENS. Als de voorgestelde brug over het IJ er niet komt, kunnen cruiseschepen gebruik blijven maken van de huidige Passengers Terminal. Er is echter een bestuursopdracht gegeven om te onderzoeken wat de beste plek is. D66 wil dit onderzoek afwachten.

Laatst gewijzigd op 20 februari 2019