Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ordening & wonen

Een kerntaak van de provincie

Mobiliteit en bereikbaarheid

Een kerntaak van de provincie

Natuur, energie en water

Een kerntaak van de provincie

Regionale economie

Een kerntaak van de provincie

Cultuurhistorie en cultureel erfgoed

Een kerntaak van de provincie

Bestuur, financiën, participatie

Ruimte bieden, kansen pakken

D66 Richtingwijzers

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in 5 Richtingwijzers. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij.