Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed bestuur en doelgericht financieel beleid

D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Extra inspanningen willen wij doen op de terreinen van de gezonde leefomgeving, de energietransitie en de circulaire economie. Daar horen wisselende rollen bij: faciliteren, kaders stellen, samenwerken en soms regievoeren. Dit in samenwerking en afstemming met gemeenten, regio’s en economische clusters. D66 wil daarbij de kracht van de samenleving benutten en zoveel mogelijk mensen betrekken bij de uitdagende maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Daar hoort een toegankelijk provinciaal bestuur bij, dat de verbinding zoekt met de samenleving, ruimte geeft aan inspraak en initiatieven en verantwoording aflegt over haar besluiten en behaalde resultaten. D66 wil dat de Regenboogprovincie Noord-Holland een stimulerende rol op zich neemt voor gemeenten die samen willen optrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van LHBTI+ beleid.

Bouwen aan de toekomst