Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Transformeren naar een duurzame regionale economie

D66 is voorstander van een 24-uurs economie, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met het recht op stilte en donkerte, afhankelijk van de behoefte en de functie van een gebied. D66 streeft voorts naar een energieneutrale provincie in 2050, waarin de grondstoffen regionaal worden verwerkt. De transitie naar een klimaatneutrale provincie biedt kansen: voor (innovatieve) bedrijven, maar ook voor de Noord-Hollanders die hun energierekening willen verlagen of zuiniger willen (auto)rijden.
Duurzaamheid en economie gaan hand in hand. D66 ambieert een duurzame regionale economie voor Noord-Holland. Niet alleen omdat we vinden dat het moet – we willen voldoen aan (inter)nationale afspraken – of omdat het kan – ondernemers innoveren continu – maar vooral omdat het loont. Wij geloven dat de vraag naar oplossingen voor een duurzame, regionale economie wereldwijd zal stijgen en belangrijke exportproducten kunnen worden.
In de komende bestuursperiode geeft D66 prioriteit aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar groene energie, van wegwerpen naar hergebruik en van een exclusieve, naar een inclusieve arbeidsmarkt. Veel vraagstukken hierbij zullen vooral op de schaal van de regio vorm en inhoud krijgen.

Het besef groeit met de dag dat we voor serieuze milieuproblemen staan en dat er een cruciale energietransitie nodig is, om ons welvaarts- en welzijnsniveau vast te houden. We zullen middelen anders moeten inzetten. D66 investeert in:
• Efficiënter gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
• Hogere energie-efficiëntie en inzet op alternatieve concepten met betrekking tot energiedistributie (bijvoorbeeld decentralisatie).
• Vervaardiging van minder schadelijke producten.
• Verbetering van productiemethodes.
• Verbetering van afvalbeheer en recycling.

Ruimte bieden, kansen pakken