Steun ons en help Nederland vooruit

Stukken ALV 25 september 2017 D66 IJmond

19:30-20:00 uur ALV D66 IJmond

Agenda en stukken ALV:

1. Opening
2. Welkom en mededelingen
3. Vaststellinjaarrekening 2016 en verslag kascommissie
4. Verslag verkiezingscommissie (toelichting tijdens de ALV)
5. Vervolg besluit deelname GR2018 (toelichting tijdens de ALV)
6. Rondvraag
7. Sluiting.

Locatie ARV – Telstar stadion te Velsen

Vervolg programma

Na afloop van de ALV zal er een korte pauze zijn. Om 20:15 beginnen de parallel sessies voor de presentaties van de kandidaten voor de overige plaatsen op de kandidatenlijsten GR2018. Een ieder die zich kandidaat gesteld heeft wordt uitgenodigd (indien gewenst) om zijn/haar kandidatuur toe te lichten.

Na de presentaties is 21:30 het beoogde tijdstip voor de start van de borrel.

 

Kandidatenboeken

De stemmingen voor Heemskerk en Velsen zijn afgesloten. Het kandidatenboek voor Beverwijk kunt u hier vinden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018