Steun ons en help Nederland vooruit

Stukken ARV 30 september 2017

10.00-11.30 uur ARV

Agenda en stukken ARV:

1. Opening
2. Welkom en Notulen eerdere ARV’s (21 januari 2017)
3. Verkiezing regiobestuurslid voor 2 vacatures.
– er is 1 kandidaat voor vacature 1, Raymond van Haeften
– er is 1 kandidaat voor vacature 2, Arthur Helling
4. Vaststelling jaarrekening 2016 en kasverklaring 2016
5. Vaststellen begroting 2018
6. Duurzaamheidscongres
7. Presentatie MRA
8. Nieuws uit de fractie
9. Rondvraag
10. Sluiting.

Locatie ARV – Cinema Oostereiland te Hoorn

 

Vacature regiobestuur

Door het aflopen van de zittingstermijn van Olaf Vroom is er een vacature ontstaan binnen het regiobestuur. De vacature wordt geopend voor algemeen lid. De functieprofielen van Regio’s en Afdelingen kunt u raadplegen voor de functie van algemeen lid. U kunt zich aanmelden doormiddel van het Kandidaatstellingformulier.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018