Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuurhistorie en cultureel erfgoed

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor het welzijn én de welvaart van mensen. De provincie heeft een aantal belangrijke culturele taken, waarbij het behoud van cultureel erfgoed (stedelijke monumenten, molens, bruggen), cultuurgroen erfgoed (agrarische landschappen, parken, buitenplaatsen), bibliotheken en archieven centraal staat. Die taken voert de provincie wat ons betreft met volle overtuiging uit.

Cultuurhistoriebeleid gaat ook om de bescherming van kenmerkende landschappen, dijken, parken, en dorps- en stadsgezichten daar omheen. D66 wil dat de provincie er ook voor zorgt dat kunst en cultuur via bibliotheken en archieven voor iedereen toegankelijk zijn.

Bescherming van cultureel en cultuurgroen erfgoed

Cultureel- en cultuurgroen erfgoed voegen waarde toe aan de leefbaarheid en identiteit van Noord- Holland en weerspiegelt een belangrijk deel van de regionale geschiedenis. Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden, vindt D66 dat monumentaal erfgoed, dat een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van onze provincie voorrang krijgt. Als herbestemming de beste oplossing is om iets te behouden, staan wij hier positief tegenover, zolang het karakter van het erfgoed wordt gerespecteerd.D66 wil dat de provincie doorgaat met de opzet van een monumentenmonitor, waarmee meer transparantie ontstaat over aantallen, waarden en staat van onderhoud van monumenten. Met dat instrument kan de provincie haar toezichtstaken efficiënter uitvoeren en worden beleidskeuzes beter onderbouwd.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Monumenten, landschappen, buitenplaatsen en cultuurbiotopen zijn onderhouden
  • Een transparante monumentenmonitor
  • Voor het publiek toegankelijk cultureel en cultuurgroen erfgoed
  • Dat we onze verantwoordelijkheid blijven nemen voor de Stelling van Amsterdam

Extra werkgelegenheid door (economische) ontwikkeling cultureel erfgoed

Naast beschermen is de toegankelijkheid van cultureel en cultuurgroen erfgoed van groot belang. Meer economische activiteit is goed voor het behoud van het erfgoed en de werkgelegenheid. Vanzelfsprekend dienen deze activiteiten niet ten koste te gaan van de staat van het erfgoed of haar omgeving. Zo heeft de provincie Noord-Holland een speciale verantwoordelijkheid ten aanzien van het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. D66 wil dat de provincie vanuit de gedachte: ‘behoud door ontwikkeling’ forteigenaren blijft ondersteunen in hun zoektocht naar een verantwoorde (economische) ontwikkeling, zodat exploitanten met respect voor de cultuurhistorie ook de zorg voor beheer en onderhoud op zich kunnen nemen. Daarnaast vindt D66 het van belang dat voor de promotie van de Stelling van Amsterdam en de samenwerking met de andere UNESCO Werelderfgoederen in Nederland moet worden geïntensiveerd.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Kansen voor landwinkels, horeca en evenementen op cultureel erfgoed
  • Ondersteuning voor collectieve moes- en stadstuin initiatieven
  • Toegankelijk erfgoed via (mobiel) internet en toeristische (fiets- en kano)routes
  • Betere samenwerking met gemeenten en andere initiatiefnemers door aansturing van provincie

Bibliotheken

D66 vindt moderne kennisknooppunten in Noord- Holland belangrijk. De bibliotheek kan die rol vervullen, maar ook innovatieve digitale projecten die een aanvulling op de bibliotheek zijn, wil D66 via de provincie stimuleren en faciliteren.

Archieven

D66 wil de provinciale archieven toegankelijk maken. Dat kan door ze zoveel mogelijk te digitaliseren en via het internet beschikbaar te stellen voor publiek.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018