Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwoord lijsttrekker Joke Geldhof

Noord-Holland Vooruit

D66 wil dat Noord-Holland op de korte en lange termijn een prachtige regio blijft om te wonen, werken en leven. Daar hebben we vier jaar aan gewerkt en daar is nog meer werk voor te verrichten.

De wereld waarin wij wonen verandert in een snel tempo: het klimaat, de wereldeconomie, de Nederlandse maatschappij. Dat noodzaakt tot een andere manier van denken over wonen, werken, vervoer, energie, natuur en recreatie. De ruimte in onze provincie moet duurzaam worden ingericht. Goede samenwerking voor het beter benutten van de ruimte, en faciliteren van nieuwe vormen van mobiliteit verbeteren het woon- en werkgenot.

Ook in de komende periode wil D66 vooruit door het stimuleren van economische activiteit, daarbij passende onderwijsvoorzieningen en een beleid dat duurzame investeringen uitlokt. D66 wil ook robuuste natuur- en recreatiegebieden, die biodiversiteit waarborgen en gericht investeren in innovaties in duurzame economie. Het provinciaal bestuur zorgt voor de randvoorwaarden. Het zijn de inwoners en de ondernemers die de kar echt trekken.

Wij kiezen voor vernieuwing van de provinciale bestuurslaag. Dat betekent in de provincie focus op kerntaken en samenwerking. Op landelijk niveau betekent het opnieuw bekijken hoe het middenbestuur in Nederland doelmatiger en democratischer ingericht kan worden.

Noord-Holland moet het de komende jaren met minder geld doen. Meer doen met minder geld kan, als je je beperkt tot de kerntaken. D66 wil de kwaliteit van de natuur en onze leefomgeving verder verbeteren.

Maak D66 sterk en wij zorgen voor compacte steden en ruimte voor groen en landschap, meer werk door beter onderwijs en innovatie, goede bereikbaarheid, beter openbaar vervoer en de financiën op orde. Een groot aantal enthousiaste en deskundige D66-kandidaten staat klaar om deze verandering te realiseren.

In dit verkiezingsprogramma leest u meer over de uitdagingen voor Noord-Holland en hoe D66 de verandering, vernieuwing en vooruitgang gaat aanpakken.

Ga op 18 maart stemmen op D66!

 

Joke Geldhof, Lijsttrekker D66 Noord-Holland

Laatst gewijzigd op 22 november 2018