Steun ons en help Nederland vooruit

Water

Water

Er is nu in Noord-Holland:

  • een watervisie waarin alle punten uit het D66 verkiezingsprogramma zijn meegenomen
  • een waterrecreatievisie die de waterrecreatie in Noord-Holland een impuls geeft
  • aandacht voor elektrisch varen door aanleg routes en voorzieningen voor elektrisch sloepennetwerk
  • aanleg van de Marker-Wadden door bijdrage vanuit de provincie
  • 20 miljoen voor meekoppelkansen Markermeerdijken

D66 gaat verder inzetten op:

  • zorgen dat de visies goed tot uitvoering komen
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • tegengaan bodemdaling en verdroging

Laatst gewijzigd op 22 november 2018